Heeft u een klacht?

Onze welgemeende excuses daarvoor. Help ons uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen!

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Onder ´klacht´ verstaan wij: Alle uitingen van ontevredenheid van derden die betrekking hebben op door ons geleverde diensten.

Maak uw klacht zo snel mogelijk aan ons kenbaar en verstrek ons alle relevante informatie. Dat kan per e-mail of schriftelijk. Na ontvangst van uw klacht sturen wij u in beginsel binnen één week een ontvangstbevestiging. Het is het mogelijk dat wij u of anderen nog vragen om meer inhoudelijke informatie. Wij streven ernaar u binnen drie weken een inhoudelijke reactie te geven.

Indien u van mening bent dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd of bent u het niet eens met onze reactie, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een officieel klachteninstituut. Wij zijn aangesloten bij de:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 070-3338999
www.kifid.nl