Rechtsbijstandverzekering – Rialto

U kent het wel. U koopt een auto en achteraf ontstaan problemen over de aankoop of de levering van die auto. Ook uit allerlei andere gewone situaties kunnen soms vervelende conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld bij de verbouwing van uw woning, medische kwesties, arbeidsconflicten of verkeersongevallen. In dat geval is het fijn als u voor hulp terug kunt vallen op de juridische bijstand van deskundigen. En dat kan. Met de rechtsbijstandverzekering van de Vereende (Rialto).

Vrijblijvende offerte Rechtsbijstandverzekering

Wanneer u graag een vrijblijvende offerte wilt ontvangen voor een rechtsbijstandverzekering bij de Vereende (Rialto), verzoeken wij u het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en getekend aan ons te retourneren.

Wat is verzekerd?

Standaard wordt bijstand verleend bij de meest voorkomende geschillen, die kunnen ontstaan met betrekking tot werk, buren, overheid, de aankoop en/of huur van goederen, de eigen – of de huurwoning en zelfs echtscheiding. U kan een beroep op rechtsbijstand doen vanwege een gebeurtenis:

 • waarvan bij het begin van de verzekering onzeker was dat schade of een geschil zou ontstaan

 • of waarvan bij het begin van de verzekering onzeker was dat onder normale omstandigheden schade of een geschil zou ontstaan.

Is een gebeurtenis niet gedekt? Dan geldt deze rechtbijstandverzekering bij de Vereende (Rialto) ook niet voor een juridisch geschil dat hieruit voortvloeit of hiermee te maken heeft.

Dekkingsgebied

De gehele wereld

 • bij het verhalen van een schade op een andere persoon die daarvoor wettelijk aansprakelijk is
 • een strafzaak die onder deze verzekering valt
 • een juridisch geschil over een overeenkomst met betrekking tot een (vakantie-)reis

De landen van de Europese Unie

 • bij een arbeidsrechtelijk geschil
 • sociaal verzekeringsrechtelijk geschil
 • of contractueel geschil

Nederland

 • In alle andere gevallen (inclusief juridisch advies door SRK) geldt deze verzekering alleen voor Nederland.

Wanneer geldt de rechtsbijstandverzekering bij de Vereende

De  rechtsbijstandverzekering bij de Vereende geldt als:

 • de gebeurtenis plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering;
 • de gebeurtenis plaatsvindt na de wachttermijn.

Waarop heeft u recht?

 U heeft recht op:

 • rechtsbijstand
 • vergoeding van de kosten op rechtsbijstand of voorschot op waarborgsom
 • vergoeding van de kosten van een deskundigenrapport
 • schriftelijk juridisch advies en telefonisch advies
 • mediation bij een conflict over de afwikkeling van een echtscheiding.

Wanneer is er een wachttermijn?

Na het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering bij de Vereende kunt u hier in de meeste gevallen niet direct een beroep op doen. Er geldt namelijk een wachttermijn van drie maanden nadat de rechtsbijstandverzekering is ingegaan. Tijdens deze periode bestaat geen recht op rechtsbijstand bij de Vereende of juridisch advies.

langere wachttermijn

 • De wachttermijn bedraagt 6 maanden bij een arbeidsgeschil
 • De wachttermijn bedraagt 12 maanden bij een burenruzie of een erfrechtkwestie.

Soms geen wachttermijn

In een aantal situaties is er geen wachttermijn:

 • de rechtsbijstandverzekering bij de Vereende wordt aansluitend op een andere rechtsbijstandverzekering gesloten met dezelfde voorwaarden, waarop de schade of het geschil ook verzekerd was;
 • de schade wordt verhaald op iemand die alleen wettelijk aansprakelijk is;
 • er is een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst die de verzekerde heeft afgesloten nadat de verzekering is ingegaan.

Uitvoering door SRK Rechtsbijstand

De uitvoering van de rechtsbijstand bij de Vereende wordt door SRK Rechtsbijstand (Stichting schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering) uitgevoerd. Door deze uitbesteding van de rechtsbijstand heeft verzekerde de garantie dat zijn zaak door een onafhankelijke instelling word behandeld. De Vereende werkt al sinds haar oprichting met SRK samen en heeft zeer goede ervaringen met deze partij.