Verhoging Assurantiebelasting per 1 januari 2013

Het ministerie van Financiën heeft 6 november 2012 bekend gemaakt dat de assurantiebelasting per 1 januari 2013 wordt verhoogd van 9,7% naar 21%. Het nieuwe tarief van 21% geldt voor alle verzekeringen waarvoor assurantiebelasting verschuldigd is en die een ingangsdatum of continuatiedatum hebben van 1 januari 2013 of later.De verhoging naar 21% geldt niet voor AOV-verzekeringen, transportverzekeringen en verzekeringen voor zeeschepen. De tariefsverhoging geldt tevens voor aanvullende betalingen die al zijn vastgelegd en die conform de polis pas na 1 januari 2013 in rekening zullen worden gebracht, zoals bijvoorbeeld termijnbetalingen. Daarnaast is deze tariefsverhoging van toepassing op naverrekeningen voor zover aanvullende premies op of na 1 januari 2013 in rekening worden gebracht.

Geplaatst op 01 januari 2013 in Blogs