U kunt een ‘herstel’ autoverzekering’ via LastPoint Verzekeringen afsluiten als u bij andere verzekeraars geweigerd wordt of bent, in verband met wanbetaling. Wanneer de laatste 8 jaar een verzekering is opgezegd(geroyeerd), wat u bij de meeste maatschappijen geweigerd voor een autoverzekering.

Dekkingen

U bent verplicht een WA-dekking voor uw auto af te sluiten. Bij nieuwe/ jonge auto’s is het gebruikelijke dat u hem uitgebreider verzekerd. Denk aan een beperkt of volledig caso dekking. Voor de bestuurder en de eventuele inzittenden, is een schade verzekering inzittenden altijd belangrijk.

Spelregels

Hier zitten echter wel een aantal spelregels aan verbonden:

  • De premie van de verzekering moet u voor het eerste halve jaar, in een keer, vooruit betalen! Verander het betaaltermijn naar halfjaarbetaling!
  • U moet deze premie, vanaf het moment van aanvragen, binnen 10 dagen betalen
  • U heeft 1 kans om deze verzekering aan te vragen, wanneer u te laat betaald vervalt deze laatste mogelijkheid!
  • Uw aanvraag dient daarom altijd 10 dagen in de toekomst te liggen, vandaag plus 10! Zet de ingangsdatum 10 dagen in de toekomst!
  • U dient in de slotvragen te vermelden, dat u de laatste 8 jaar geroyeerd bent bij een verzekeraar(welke en wanneer)! Vermeld duidelijk in de slotvraag dat u bent geroyeerd in verband met wanbetaling!
  • De dekking gaat in, 1 dag na ontvangst van de volledige premie bij de verzekeraar